Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Aktualności

Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
17.12.2015

W tym roku planowana jest kolejna - czternasta edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji. Dodatkowo planowane są seminaria i wykłady na następujące tematy: transformacja w polskich mediach po 1989 roku, prawa regulujące publiczne i prywatne media, dziennikarstwo śledcze, etyka mediów, organizacje dziennikarzy, reklama a media, problem konkurencji mediów, lobbing polityczny i niezależność mediów.

Program jest finansowany przez National Endowment for Democracy (USA).

Wybór uczestników będzie dokonany w konkursie otwartym przez społeczną Radę Programu, w skład której wchodzą:
* Roman Imielski (dziennik Gazeta Wyborcza),
* Michał Kacewicz (tygodnik Newsweek Poland),
* Grzegorz Miecugow (telewizja TVN),
* Anna Łubian-Halicka (telewizja TVP Warszawa ),
* Jarosław Szostakowski (Fundacja SPCzS),
* Bartosz Węglarczyk (dziennik Rzeczpospolita).

Rada dokona również oceny realizacji Projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z drukami aplikacji można uzyskać w biurze Fundacji lub tu (ZIP, DOC format).


Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, 2018