Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Aktualności

Program „Niezależne Media – skład komputerowy”

Program Niezależne Media – skład komputerowy” skierowany jest do tych społecznych środowisk Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdowy oraz krajów Zakaukazia, które gotowe są do pokonywania zahamowań, barier i wrogości między narodami, otwartych na rozwój demokracji, na walkę z kontrolą państwa nad myślą i słowem. Program ma służyć organizacjom, dla których wolność słowa oznacza nie tylko wolność polityczną, ale również szansę porozumienia się z tymi, od których oddzielają dziś granice państwowe. Ma służyć pojednaniu i współdziałaniu narodów Europy Środkowo - Wschodniej.

 

Narzędziem przydatnym do tych celów jest techniczna wiedza pozwalająca na czytelne przekazywanie myśli, którą w ramach tego programu będą mogli nabyć jego uczestnicy. W programie, realizowanym przez Fundację Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej, a finansowanym przez National Endowment for Democracy, planowane jest przeszkolenie 15 osób z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas dwutygodniowego pobytu w Polsce, będą oni mieli okazję zapoznać się z komputerowymi technikami edytorskimi. Poziom szkolenia będzie dostosowany do umiejętności i wiedzy uczestników. Program ma umożliwić prowadzenie samodzielnych działań wydawniczych. Dodatkowo 5 wybranych organizacji zostanie wspartych sprzętem komputerowym przydatnym do prac edytorskich.

 

Wybór organizacji objętych programem będzie dokonany przez społeczną Radę Programu, w skład której wchodzą:

·          Andrzej Halicki - Poseł, Sejm RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych,

·         Bogumiła Berdychowska - Ekspert,  Narodowe Centrum Kultury,

·         Zbigniew Janas - b. Poseł, Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej,

·         Paweł Kowal - Poseł, Parlament Europejski,

·         Bartosz Węglarczyk - Redaktor Naczelny, Magazyn „Sukces”

Rada sprawuje również nadzór na realizacją Programu.

 

Szczegółowe informacje o programie wraz z drukami aplikacji można uzyskać w Biurze Fundacji.

 

 

Do pobrania:

Drukuj...

Aktualności

Archiwum aktualności...

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]