Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Aktualności

Seminarium podsumowujące w ramach projektu „Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji” w Osz (Kirgistan).

Seminarium podsumowujące w ramach projektu „Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji”  w Osz (Kirgistan).

Podczas seminarium ”Polskie doświadczenia rozwoju środków masowego przekazu.” ,które odbyło się 16 listopada w Osz omawiana była działalność środków masowego przekazu w Polsce. Organizatorem seminarium był International Center „Interbilim” (Kirgistan) nasz partner w realizacji projektu.

Dziennikarze i przedstawiciele NGO-sów  z południa Kirgistanu, którzy byli uczestnikami wizyty studyjnej w Polsce, podzielili się z uczestnikami seminarium swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas spotkań w polskich mediach.

O wizycie studyjnej dziennikarzy w Polsce opowiedział redaktor oszskiej gazety „Digest” Shokhrukh Saipov. Przede wszystkim podkreślił , że uczestnicy mieli możliwość  spotkań w wiodących mediach w Polsce. „Zadziwiła mnie spójność pracy w polskiej telewizji, a także studio informacyjne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Również koledzy pracujący dla jednej z wiodących gazet „Gazeta Wyborcza”  opowiedzieli o swoich sukcesach – powiedział  Shokhrukh Saipov.

Uczestnicy seminarium z zainteresowaniem zapoznawali się ze specyfiką funkcjonowania mediów i organizacji pozarządowych w Polsce, o czym opowiadała koordynatorka projektu „Interbilim” Chynara  Irisowa. Jako przykład podała tygodnik „Solidarność”, zajmujący się omawianiem i obroną praw pracowniczych oraz organizację pozarządową  „Synapsis”, wspierającą dzieci z autyzmem. Bardzo pożyteczna była informacja PR kampanii „Synapsis” pt. ”Autyzm wprowadza zmysły w błąd”

O pracy elektronicznych i drukowanych mediów w Polsce opowiedziała koordynatorka projektu ze społecznego stowarzyszenia „Youth of Osh” Aizat Shakieva,  a o niezależności publicznych środków masowego przekazu od państwa opowiedział współpracownik  Jalal-Abadskovo Centra  SMI – Evgenii Pogrebniak.

Na seminarium w Osz wystąpiła polska ekspertka Agnieszka Makowska. Na szczególną uwagę zasługuje  następujący fragment jej wypowiedzi: ”W Polsce lokalne media są bardziej popularne niż media ogólnopolskie, a to dlatego, że mieszkańcy małych miejscowości bardziej są zainteresowani problemami lokalnymi i dlatego dziennikarze zajmują się tym co jest ważne dla odbiorcy takiej informacji.

Współpracownik oszskiego biura OO ”Żurnalistika” Bakyt Ibraimow zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na prawne aspekty działalności mediów w Polsce i omówił ten temat na przykładzie gazety „Nowiny Raciborskie”

Podsumowaniem seminarium  było zadanie, które uczestnicy otrzymali do wykonania. Zadanie polegało na przygotowaniu kampanii informacyjnej. Uczestnicy podzieleni na trzy  grupy prezentowali swoje pomysły w pełni odpowiadające współczesnym realiom i potrzebom. Tematy podjęte przez nich to: wczesne związki małżeńskie, korupcja wśród rządzących, zwrócenie uwagi społeczeństwa na intelektualne możliwości dzieci niepełnosprawnych. W celu przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnej dziennikarze zastosowali technologie, mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa.

Na zakończenie menadżerka oszskiego oddziału OO  Interbilim” Gulgaky Mamaslijeva stwierdziła, że bardzo istotny jest ścisły kontakt  mediów i NGO-sów, bo przynosi on pozytywne rezultaty w rozwoju procesów demokratycznych.

      


Drukuj...

Aktualności

Archiwum aktualności...

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]