Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Aktualności

Program "Niezależne Media - skład komputerowy"

Program "Niezależne Media - skład komputerowy" skierowany jest do tych społecznych środowisk Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdowy oraz krajów Zakaukazia, które gotowe są do pokonywania zahamowań, barier i wrogości między narodami, otwartych na rozwój demokracji, na walkę z kontrolą państwa nad myślą i słowem. Program ma służyć organizacjom, dla których wolność słowa oznacza nie tylko wolność polityczną, ale również szansę porozumienia się z tymi, od których oddzielają dziś granice państwowe. Ma służyć pojednaniu i współdziałaniu narodów Europy Środkowo - Wschodniej.Narzędziem przydatnym do tych celów jest techniczna wiedza pozwalająca na czytelne przekazywanie myśli, którą w ramach tego programu będą mogli nabyć jego uczestnicy.

W programie, realizowanym przez Fundację Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, a finansowanym przez National Endowment for Democracy, planowane jest przeszkolenie 28 osób z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas dwutygodniowego pobytu w Polsce, będą oni mieli okazję zapoznać się z komputerowymi technikami edytorskimi. Poziom szkolenia będzie dostosowany do umiejętności i wiedzy uczestników. Program ma umożliwić prowadzenie samodzielnych działań wydawniczych. Dodatkowo 14 wybranych organizacji zostanie wspartych sprzętem komputerowym przydatnym do prac edytorskich.

Wybór organizacji objętych programem będzie dokonany przez społeczną Radę Programu, w skład której wchodzą: Paweł Kowal (Poseł, Sejm RP) - Przewodniczący Rady, Bogumiła Berdychowska (Ekspert, Narodowe Centrum Kultury), Andrzej Halicki (Poseł, Sejm RP), Zbigniew Janas (Fundacja Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej), Anna Kuźma (Redaktor, Telewizja Polska) i Bartosz Węglarczyk (Redaktor, Gazeta Wyborcza).

Szczegółowe informacje o programie wraz z drukami aplikacji.

Drukuj...

Aktualności

Archiwum aktualności...

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]