Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Aktualności

Program "Niezależne media 7"

Niezależne źródła informacji, szczególnie w postaci podziemnych wydawnictw (samizdatu) odegrały ważną rolę w upadku komunizmu w bloku Sowieckim. Również w okresie transformacji ustrojowej niezależne media mają ważną misję do spełnienia w promocji demokracji i wolnego rynku, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Niezależne gazety, radio, telewizja, serwisy internetowe i wydawnictwa powinny przekazywać obiektywną informację, wyjaśniać zachodzące procesy polityczne i gospodarcze, mobilizować opinię publiczną do wspierania przejrzystych i sprawnych rządów. Niestety w krajach postsowieckich ciągle większość mediów jest słaba, szczególnie tych na prowincji. W ostatnich latach nie ma również w tych krajach politycznego klimatu dla rozwoju wolnych mediów.

Spośród krajów postkomunistycznych Polska posiada największe doświadczenia związane zarówno z tworzeniem niezależnych środków masowego przekazu w czasach dyktatury, jak również z ich rozwojem w okresie demokratycznych przemian. Obecnie w Polsce funkcjonuje duży sektor konkurujących ze sobą mediów publicznych (przede wszystkim elektronicznych), jak również prywatnych. Sprzyja to rozwojowi obiektywnego dziennikarstwa. Jednocześnie powstało dużo mediów lokalnych, które z powodzeniem uzupełniają wielkie media o zasięgu krajowym. Funkcjonowanie mediów wiąże się nie tylko z profesjonalnym dziennikarstwem, ale również fachowym zarządzaniem, przygotowaniem technicznym i dystrybucją. Ważnym elementem jest również funkcjonowanie przepisów chroniących wolność informowania i prawa do informacji, jak też organizacji broniących praw dziennikarzy, dbających o poziom etyki wykonywania tego zawodu. Doświadczenia polskie mogą być wykorzystane w krajach postsowieckich.

Od 1996 roku Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej realizuje program „Niezależne media” – staży i wizyt studyjnych dla dziennikarzy i redaktorów mediów drukowanych i elektronicznych. Do tej pory w dwu- i trzytygodniowych stażach wzięło udział prawie 250 osób reprezentujących wszystkie kraje postsowieckiej.

W tym roku planowana jest kolejna – siódma edycja programu „Niezależne media”. Do Polski zostanie zaproszonych 30 dziennikarzy z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji. Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji. Dodatkowo planowane są seminaria i wykłady na następujące tematy: transformacja w polskich mediach po 1989 roku, prawa regulujące publiczne i prywatne media, dziennikarstwo śledcze, etyka mediów, organizacje dziennikarzy, reklama a media, problem konkurencji mediów, lobbing polityczny i niezależność mediów.

Program jest finansowany przez National Endowment for Democracy (USA).

Wybór uczestników będzie dokonany w konkursie otwartym przez społeczną Radę Programu, w skład której wchodzą:

  • Maciej Łętowski (Informacyjna Agencja Radiowa) - Przewodniczący,
  • Izabela Kraj (dziennik Rzeczpospolita),
  • Michał Kacewicz (tygodnik Newsweek Poland),
  • Tomasz Lachowicz (dziennik Super Express),
  • Grzegorz Miecugow (telewizja TVN),
  • Maria Przełomiec (dziennikarz niezależny),
  • Bartosz Węglarczyk (dziennik Gazeta Wyborcza),
  • Jagienka Wilczak (tygodnik Polityka).

Rada dokona również oceny realizacji Projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z drukami aplikacji.

Drukuj...

Aktualności

Archiwum aktualności...

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]