Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Aktualności

Zastosowanie polskich doświadczeń w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii "Niezależne media"

Niezależne źródła informacji, szczególnie w postaci podziemnych wydawnictw (samizdatu) odegrały ważną rolę w upadku komunizmu w bloku Sowieckim. Również w okresie transformacji ustrojowej niezależne media mają ważną misję do spełnienia w promocji demokracji i wolnego rynku, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Niezależne gazety, radio, telewizja, serwisy internetowe i wydawnictwa powinny przekazywać obiektywną informację, wyjaśniać zachodzące procesy polityczne i gospodarcze, mobilizować opinię publiczną do wspierania przejrzystych i sprawnych rządów. Niestety w krajach postsowieckich ciągle większość mediów jest słaba, szczególnie tych na prowincji. W ostatnich latach nie ma również w tych krajach politycznego klimatu dla rozwoju wolnych mediów.

Spośród krajów postkomunistycznych Polska posiada największe doświadczenia związane zarówno z tworzeniem niezależnych środków masowego przekazu w czasach dyktatury, jak również z ich rozwojem w okresie demokratycznych przemian. Obecnie w Polsce funkcjonuje duży sektor konkurujących ze sobą mediów publicznych (przede wszystkim elektronicznych), jak również prywatnych. Sprzyja to rozwojowi obiektywnego dziennikarstwa. Jednocześnie powstało dużo mediów lokalnych, które z powodzeniem uzupełniają wielkie media o zasięgu krajowym. Funkcjonowanie mediów wiąże się nie tylko z profesjonalnym dziennikarstwem, ale również fachowym zarządzaniem, przygotowaniem technicznym i dystrybucją. Ważnym elementem jest również funkcjonowanie przepisów chroniących wolność informowania i prawa do informacji, jak też organizacji broniących praw dziennikarzy, dbających o poziom etyki wykonywania tego zawodu. Doświadczenia polskie mogą być wykorzystane w krajach postsowieckich.

Projekt „Zastosowanie polskich doświadczeń w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii - „Niezależne media” Fundacji Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej i Caucasus Media Institue jest adresowany do instytucji zajmujących się kształceniem dziennikarzy w Armenii.  W ramach projektu planuje się zorganizowanie dwunastodniowej  wizyty studyjnej (13-24 listopada 2006) dla 10 nauczycieli i trenerów dziennikarstwa z Armenii. Podczas wizyty studyjnej  planowane są spotkania w uczelniach i szkołach realizujących studia dziennikarskie oraz prowadzące zajęcia dziennikarstwa dla studentów. Chcemy zaprezentować projekty szkoleniowe dla dziennikarzy realizowane przez organizacje pozarządowe. Zostanie również pokazany system szkolenia młodych dziennikarzy oraz podnoszenia kwalifikacji bezpośrednio w warszawskich redakcjach gazet, radio i telewizji. Dodatkowo planowane są seminaria i wykłady na takie tematy jak: transformacja w polskich mediach po 1989 roku, prawa regulujące publiczne i prywatne media, dziennikarstwo śledcze, etyka mediów, organizacje dziennikarzy, reklama a media, problem konkurencji mediów, lobbing polityczny i niezależność mediów.

Podsumowaniem projektu będzie seminarium w Erewaniu, podczas którego uczestnicy wizyty studyjnej opowiedzą przedstawicielom środowisk akademickich oraz mediów o polskich doświadczeniach w szkoleniu dziennikarzy. Celem tego spotkania będzie również dyskusja na temat możliwości zastosowania polskich rozwiązań w Armenii.

Wybór uczestników stażów zostanie dokonany w drodze konkursu, przez społeczną Radę w skład której wchodzą:

  • Marek Przybylik (dziennikarz, wydawca, wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim) - Przewodniczący Rady,
  • Maciej Łętowski (dyrektor Informacyjnej Agencji Radiowej, wykładowca dziennikarstwa Katolicki Uniwersytet Lubelski),
  • Grzegorz Miecugow (dziennikarz telewizyjny TVN, wykładowca dziennikarstwa Collegium Civitas),
  • Sławomir Popowski (dziennikarz gazety „Rzeczpospolita”, wykładowca dziennikarstwa Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza),
  • Maria Przełomiec (dziennikarz niezależny współpracujący z gazetą „Dziennik” i Telewizją Polską),
  • Bartosz Węglarczyk (dziennikarz, „Gazeta Wyborcza).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r. oraz National Endowment for Democracy.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z drukami aplikacji można uzyskać w biurze Fundacji i Instytutu.

Drukuj...

Aktualności

Archiwum aktualności...

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]