Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Aktualności

Study Tours to Poland

W ramach programu „Study Tours to Poland” Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej zorganizowała pobyt dla dwóch grup studentek i studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Nasi goście mieli okazję zapoznać się z różnymi obszarami życia w Polsce, a dokładnie z działalnością osób, instytucji i organizacji reprezentujących następujące dziedziny: polityka, ekonomia, nauka i szkolnictwo wyższe, kultura, media, organizacje pozarządowe, współpraca międzynarodowa. Wprowadzeniem do całej wizyty było spotkanie organizacyjne, na którym szczegółowo omówiono program pobytu tak pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Propozycje i oczekiwania uczestników zostały uwzględnione w miarę możliwości czasowych i finansowych. Poza spotkaniami oficjalnymi zaprojektowano sytuacje podczas których studenci mieli możność zapoznania się z rówieśnikami.. Obu grupom towarzyszyły tłumaczki-opiekunki. Mimo, iż w każdej grupie zaledwie jedna osoba władała tylko językiem rosyjskim zapewniono przekład na tenże język. Koordynatorka programu codziennie kontaktowała się z tłumaczkami i prawie codziennie z grupami, osobiście prowadząc program związany z muzeami i galeriami.

Pierwsza grupa Study Tours to Poland  składała się z samych dziewcząt: siedmiu z Ukrainy, jednej z Białorusi i jednej z obwodu Kaliningradzkiego. Odwiedziły Polskę w dniach 21.11-02.12.2005. Pierwszego dnia po spotkaniu organizacyjnym studentki obejrzały Warszawę z XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki oraz wysłuchały wykładu „Media Polsce” wygłoszonego przez ówczesnego redaktora tygodnika „Wprost” Bronisława Wildsteina. Następny dzień poświęcony został szkolnictwu wyższemu: odbyło się spotkanie z rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Warszawskiego dr Arturem Lompartem, który opowiedział o roli UW w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Potem profesor Dariusz Stola, przedstawił prywatną uczelnię Collegium Civitas, Wysłuchały także wykładu „Polskie przemiany po 1989 roku”, wygłoszonego przez prof. dr hab. Piotra Madajczyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Następnie udały się do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoznały się zarówno z jej funkcją, historią, jak i architekturą. Kolejny dzień poświęcony został gospodarce. Studentki wysłuchały wykładu Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego  pt. „Polska droga do kapitalizmu”. Następnie udały się do siedziby Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,  gdzie Joanna Binienda specjalistka do spraw PR zapoznała je z funkcjonowaniem tej instytucji. Kolejną atrakcją była wizyta w polskiej firmie – PKO PB. Tam główny ekonomista opowiedział o wpływie makroekonomii na sytuację banków w Polsce. Na zakończenie dnia grupa zwiedziła Galerię Sztuki Test. Następny dzień rozpoczął się od wizyty w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Żoliborz, gdzie studentki na spotkaniu z burmistrzem Wojciechem Dąbrowskim i wiceprzewodniczącym Piotrem Wertensteinem- Żuławskim zapoznały się ze strukturą samorządu lokalnego w Polsce. Następnie odwiedziły dziennik „Rzeczpospolita”, o którym opowiedział redaktor Andrzej Kaczyński. Kolejnym punktem programu była wizyta w Galerii XX1, gdzie na dzień przed otwarciem swojej wystawy EMOH przyjął je artysta Tomasz Wilmański. Następnie udano się do Galerii Zachęta na wystawę Krzysztofa Wodiczki „Pomnikoterapia” oraz konkursową wystawę młodej sztuki „Nagrody DB- Spojrzenia”. Ten punkt programu wzbudził szczególne emocje. Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w Centrum Młodych Dyplomatów, gdzie na spotkaniu z jego członkiem Pawłem Pałką usłyszały o charakterze działalności Centrum. Następnie udały się do Młodzieżowej Agencji Informacyjnej na spotkanie  z Magdaleną Kołodziejczyk z redakcji Ogólnopolskiej Gazety Młodzieżowego Wolontariatu, która przedstawiła funkcjonowanie Agencji. Ostatnie tego dnia spotkanie miało miejsce na terenie Uniwersytetu Warszawskiego z Michałem Gierą członkiem Parlamentu Studentów, który zapoznał studentki z Europy Wschodniej ze specyfiką swojej organizacji. Wieczorem wysłuchano koncertu białoruskiej grupy rokowej i bawiono się w klubie Diuna. W sobotę rano grupa odbyła ponad dwugodzinną wycieczkę po Teatrze Wielkim rozszyfrowując tajniki ogromnego budynku i instytucji. Następnie część dziewcząt w towarzystwie wolontariuszki, udała się do schroniska dla zwierząt na Paluchu, które to schronisko opuściły dość szybko, zszokowane ilością zawartej w nim psiej męki. W niedzielę wraz z koordynatorką studentki pojechały do Krakowa, gdzie, w towarzystwie przewodniczki, zwiedziły najciekawsze miejsca tego niezwykłego miasta, część grupy zapoznawała się z krakowskimi instytucjami sztuki współczesnej (Bunkier Sztuki, kolekcja Znaki Czasu, oddział sztuki XX wieku w krakowskim  Muzeum Narodowym). Nowy tydzień rozpoczął się od wykładu Jakuba Wygnańskiego o organizacjach pozarządowych w Polsce. Następnie członkini redakcji portalu www.ngo.pl Magda Dobranowska opowiedziała o specyfice tego internetowego wydania i jego miejscu w życiu organizacji pozarządowych. W drugiej połowie dnia udały się do Pałacu w Wilanowie na lekcję muzealną na temat kultury sarmackiej. Następnego dnia wysłuchały wykładu Grzegorza Motyki na temat stosunków polsko-ukraińskich w trakcie II wojny światowej, potem Aleksander Horodecki przedstawił działalność Fundacji Komunikacji Społecznej. Kolejnym punktem była wizyta w Centrum Wolontariatu, którego działalność, na szerokim tle przedstawiła Iza Kubiak. Kolejny dzień poświęcony został polityce. Aleksander Parzych z Centrum Informacji Europejskiej zarysował najciekawsze zagadnienia dotyczące sytuacji Polski w Unii Europejskiej. Następne spotkanie przeprowadził Adam Eberhard  członek Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tematem była polska polityka wschodnia. Następnie udały się do Sejmu. Zwiedziły budynek i spotkały się z posłem Janem Ołdakowskim, wysłuchawszy jego wykładu na temat polskiego systemu politycznego.  Następnie odbyło się spotkanie z prezesem Fundacji Solidarności Polsko-Czesko Słowackiej Jarosławem Szostakowskim podsumowujące wizytę. Na zakończenie dnia udały się do Teatru Wielkiego na balet „Spartakus” do muzyki Arama Chaczaturiana. We czwartek dyrektor działu plastyki Sławosz Balcerzak opowiedział o systemie wspierania kultury plastycznej w Warszawie, odnosząc się do doświadczenia nabytego przez uczestniczki podczas wizyt w galeriach. Następnie dziewczęta złożyły wizytę w Fundacji Edukacja dla Demokracji, gdzie spotkały się z prezesem Krzysztofem Stanowskim. Następnie grupa spotkała się z koordynatorką w Centrum Sztuki Współczesnej na wystawie „W samym centrum uwagi”. Ostatni dzień poświęcony został na zwiedzanie Warszawy. 

Drugi turnus „Study Tours to Poland” odbył się w dniach 05.12 -16.12.2005. Wzięło w nim udział osiem osób z Ukrainy, jedna z Białorusi i jedna z obwodu Kaliningradzkiego. Program wizyty został skomponowanych wedle podobnych zasad, co poprzedniej grupie. Niestety nie udało się zachować podziału spotkania w blokach tematycznych i spotkania w ciągu dnia dotyczyły różnych dyscyplin. Pierwszego dnia studenci dowiedzieli się, co ich czeka w trakcie wizyty. Następnie wysłuchali  wykładu „Polskie przemiany po 1989 roku”, wygłoszonego przez prof. dr hab. Piotra Madajczyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, po czym udali się na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki. Następnego dnia odwiedzili Uniwersytet Warszawski i spotkali się z dr Arturem Lompartem – rzecznikiem prasowym UW, który zapoznał ich ze strukturą i historią Uniwersytetu. Następnie udano się do siedziby Gazety Wyborczej na spotkanie z redaktorem Janem Fusieckim, który wprowadził ich w tajniki funkcjonowania Gazety Wyborczej. Następne spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Języka Polskiego „Polonicum”, gdzie pracownik Centrum Łukasz Rongers z towarzyszeniem gitary opowiedział o szkole języka polskiego dla obcokrajowców. Następnego dnia wysłuchali wykładu Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego „Polska droga do kapitalizmu”, spotkali się także z sekretarz grupy „Zagranica” Justyną Janiszewską, mając możliwość zapoznania się ze specyfiką działalności polskich organizacji pozarządowych za granicą. Na koniec pełnego różnorodnych propozycji dnia grupa udała się do Centrum Sztuki Współczesnej na spotkanie z p. Anną Rakowską – szefową Fundacji „Sztuka i Współczesność”.. Następnie wraz z koordynatorką grupa obejrzała wystawę w „Centrum Uwagi” oraz instalację „Kara i Zbrodnia” Katarzyny Kozyry. Wieczorem obejrzeli w Teatrze Wielkim „Traviatę”. We czwartek grupa udała się na Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, gdzie przybliżono im historię i teraźniejszość UKSW. Resztę dnia poświęcono polityce. Grupa wysłuchała wykładu o polskiej polityce wschodniej wygłoszonego przez Adama Eberharda członka Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Następnie studenci udali się do Sejmu, zwiedzili budynek i spotkali się z posłem Łukaszem Abgarowiczem, który opowiedział im o polskim systemie politycznym. W piątek rano grupa zwiedziła Teatr Wielki,  potem spotkała się z Magdaleną Kołodziejczyk z redakcji Ogólnopolskiej Gazety Młodzieżowego Wolontariatu, która przedstawiła funkcjonowanie Młodzieżowej Agencji Informacyjnej. Następnie grupa udała się na targi organizacji studenckich w Szkole Głównej Handlowej, po których oprowadzał je przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Wschód.  Ostatnie oficjalne tego dnia spotkanie miało miejsce na terenie Uniwersytetu Warszawskiego z Michałem Gierą członkiem Parlamentu Studentów, który zapoznał studentów ze specyfiką swojej organizacji. Wieczorem oddział Niezależnego Związku Studentów z SHG zaprosił grupę na dyskotekę do klubu Organza, gdzie poza działaniami czysto integracyjnymi miała miejsce prezentacja działalności NZS SGH. W sobotę pod opieką wolontariuszki grupa wzięła udział w Festiwalu „Prawa Człowieka w Filmie” organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz odbyła spacer po Starym Mieście i po Łazienkach. W niedzielę studenci pojechali na całodzienną wycieczkę do Krakowa. Poniedziałek powitał ich w osobie Jakuba Żmijko- redaktora portalu www.polibuda.info i członków samorządu studenckiego Politechniki Warszawskiej. Następnie zapoznali się z działalnością Instytutu im. Adam Mickiewicza, odpowiedzialnego z promocję kultury polskiej za granicą. Mozaikę poniedziałkowego dnia dopełniła wizyta w Instytucie Badań nad Gospodarką poprowadzona przez panią Renatę Obrębską. We wtorek grupa odwiedziła siedzibę  TVP3 Telewizji Regionalnej, po której oprowadzona została przez redaktora Piotra Garbarczyka. Następnie spotkali się z Aleksandrem Horodeckim, który przedstawił Fundację Komunikacji Społecznej, a potem w Centrum Wolontariatu Dariusz Pietrowski opowiedział o wolontariuszach w pracy organizacji pozarządowych w Polsce. We środę spotkali się z Aleksandrą Kujawską z Fundacji Edukacja dla Demokracji, poszli do noclegowni dla kobiet prowadzonej przez organizację „Chleb życia” i wysłuchali wykładu o źródłach prawa w Unii Europejskiej. Wieczorem wysłuchano koncertu Balkan Sevdahn w Jadłodajni Filozoficznej. We czwartek studenci zyskali możność zapoznania się z samorządem lokalnym w Polsce podczas wizyty w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Praga-Południe prowadzonej przez wiceprzewodniczącego Adama Kwiatkowskiego. Tego dnia obyło się również spotkanie podsumowujące z udziałem Jarosława Szostakowskiego prezesa Fundacji Solidarności Polsko - Czesko – Słowackiej. Ostatniego dnia studenci prawa spotkali się z Piotrem Wertenstein-Żuławskim w jego kancelarii prawniczej.     

Wszyscy uczestnicy programu „Study Tours to Poland” byli bardzo aktywni i zgłaszali swoje uwagi i propozycje do programu. W miarę możliwości próbowaliśmy spełniać ich prośby modyfikując program. Pomysłów było wiele i na pewno wykorzystamy je w przyszłości przy organizacji kolejnych projektów. Wielu z uczestników zadeklarowało współpracę z nami po powrocie do kraju w rozpowszechnianiu informacji o kolejnej edycji „Study Tours to Poland”, oraz promowaniu naszej Fundacji poza granicami Polski.

Anna Łazar, koordynatorka

Drukuj...

Aktualności

Archiwum aktualności...

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]