Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Działalność Fundacji

Sprawozdania

Technika Wolnego Słowa

Fundacja organizuje szkolenia z zakresu technik składu komputerowego dla potrzeb niezależnych wydawnictw. Program kursów jest dostosowany do poziomu wiedzy komputerowej uczestników. Początkujący kursanci wyjeżdżają z Polski z umiejętnościami, pozwalającymi na obsługę programów komputerowego składu tekstów; uczestnicy bardziej zaawansowani są szkoleni według zgłaszanych potrzeb.

Dodatkowe wybrane organizacje są wspierane poprzez darowizny sprzętu komputerowego.

Znaczącą rolę w programie, poza jego podstawowym celem, jest nawiązywanie kontaktów przez zaproszone organizacje z polskimi pozarządowymi organizacjami celem dalszej współpracy.

W dniach 1.07.1992 - 30.09.1993 zorganizowano pierwszą edycję programu, w której wzięły udział 43 osoby reprezentujące 26 organizacji z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji. W Radzie programu znaleźli się: Bogumiła Berdychowska (przewodnicząca), Bogdan Borusewicz, Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Gluza, Zbigniew Janas i Jarosław Szostakowski.

W dniach 12.09.1994 - 30.11.1995 odbyła się druga edycja programu. Powołano społeczną Radę w składzie: Bogumiła Berdychowska (przewodnicząca), Bogdan Borusewicz, Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Janas, Zbigniew Niewiarowski, Magda Nowakowska i Paweł Zalewski.

W szkoleniach wzięło udział 63 osoby reprezentujące 40 organizacji z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy.

W dniach 1.11.1995 - 31.10.1996 odbyła się trzecia edycja programu "Technika Wolnego Słowa". Nadzór nad programem sprawowała Rada w składzie: Bogumiła Berdychowska (przewodnicząca), Bogdan Borusewicz, Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Janas, Zbigniew Niewiarowski, Magda Nowakowska i Paweł Zalewski.

W programie wzięło 29 różnych organizacji (wybranych spośród 56 zgłoszonych), reprezentowanych przez 56 kursantów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Mongolii, Rosji i Ukrainy.

26 organizacji zostało wyposażone w sprzęt komputerowy niezbędny w procesie poligraficznym.

W dniach 3.01.1997 - 28.02.1998 zorganizowano czwartą edycję programu współfinansowaną przez Fundację im. Stefana Batorego i nadzorowanego przez Radę w składzie: Bogumiła Berdychowska, Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Janas, Magda Nowakowska, Zbigniew Niewiarowksi, Paweł Zalewski.

W szkoleniach wzięło udział 55 osób z 33 organizacji z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Gruzji. 25 organizacje wyposażono w sprzęt komputerowy.

W dniach 1.04.1998 - 31.05.1999 odbyła się piąta edycja programu. Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Bogumiła Berdychowska (Przewodnicząca), Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Janas, Piotr Marciniak, Zbigniew Niewiarowski, Zbigniew Romaszewski i Paweł Zalewski.

W tej edycji programem zostały objęte 64 osoby z 45 organizacji. Gównie byli oni przedstawicielami dwóch najbliższych sąsiadów: Białorusi i Ukrainy. Każde z tych państw było reprezentowane przez 19 organizacji, przy czym z Białorusi było 28-u kursantów, a z Ukrainy 27-iu. Ponadto Rosję reprezentowały 2 organizacje i 3 osoby; Kirgizję 2 organizacje i 2 osoby, Łotwę 1 organizacja i 2 osoby; Litwę i Mołdawię po 1 organizacji i 1 osobie. Zapraszane były organizacje o różnym profilu działalności. Wśród nich: 19 gazet lub czasopism, 8 organizacji społecznych, po 3 wydawnictwa, organizacje społeczno - polityczne, historyczne i kulturalne, 3 organizacje zajmujące się prawami człowieka /w tym 1 zajmująca się prawami kobiet/, 1 krajoznawcza i 1 młodzieżowa.

W dniach 1.07.1999 - 31.07.2000 odbyła się szósta edycja programu "Technika Wolnego Słowa". Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Bogumiła Berdychowska (Przewodnicząca), Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Janas, Piotr Marciniak, Zbigniew Niewiarowski, Magda Nowakowska, Zbigniew Romaszewski i Paweł Zalewski.

W programie wzięło udział 37 organizacji i 58 osób z krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Najliczniej reprezentowani byli najbliżsi sąsiedzi Polski: Białoruś i Ukraina. Białoruś reprezentowało 20 organizacji i 32 uczestników kursu, a Ukrainę 13 organizacji i ich 20 członków. Ponadto uczestniczyły w kursach: Rosja i Kirgizja po 1 organizacji i 1 reprezentancie z każdej organizacji oraz Uzbekistan i Gruzja po 1 organizacji i po 2 członków z każdej z nich. Profil działania zaproszonych do udziału w szkoleniu organizacji był bardzo różny. Wśród wyżej wymienionych 37 organizacji znalazły się: czasopisma - 11, wydawnictwa - 2, organizacje społeczno - polityczne - 10, polityczne - 2, młodzieżowe - 3, naukowo - światowe - 2, obrony praw człowieka - 2, ekologiczna - 1, centra informacyjne - 2 i 1 fundacja.

W dniach 1.02.2001 - 28.02.2002 odbyła się siódma edycja programu "Technika Wolnego Słowa".

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Bogumiła Berdychowska, Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Janas, Zbigniew Niewiarowski, Magda Nowakowska, Zbigniew Romaszewski i Paweł Zalewski.

W programie wzięło udział 37 organizacji i 55 osób z krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Najliczniej reprezentowani byli najbliżsi sąsiedzi Polski: Białoruś, Rosja i Ukraina. Z Białorusi i Rosji gościliśmy po 9 organizacji, a z Ukrainy 7. Ponadto swoich przedstawicieli przysłało 5 organizacji z Mołdawii, po 2 z Azerbejdżanu i Kirgistanu, po 1 z Kazachstanu, Litwy i Turkmenistanu.

Zaproszeni goście reprezentowali 4 gazety, 3 czasopisma, 5 organizacji ekologicznych, 1 wydawnictwo, 6 organizacji młodzieżowych, 8 organizacji społecznych, 1 organizacja kobieca, 2 centra informacyjne, 2 organizacje społeczno - edukacyjne, 4 organizacje praw człowieka i 1 stowarzyszenie pisarzy.

25 organizacji otrzymało sprzęt komputerowy.

W dniach 1.07.2002 - 31.03.2003 odbyła się ósma edycja programu "Technika Wolnego Słowa". Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Bogumiła Berdychowska (Przewodnicząca), Zbigniew Janas, Zbigniew Niewiarowski, Magda Nowakowska, Zbigniew Romaszewski i Paweł Zalewski.

W programie wzięło udział 30 organizacji i 34 osób z europejskich krajów postsowieckich. Swoich przedstawicieli przysłało 10 organizacji z Białorusi, 3 organizacji z Mołdawii, 7 organizacji z Rosji, 10 organizacji z Ukrainy.

Zaproszeni goście reprezentowali 6 gazet, 4 czasopisma, 3 organizacji ekologiczne, 1 wydawnictwo, 1 organizację młodzieżową, 3 organizacji dziennikarskie, 1 organizację charytatywną, 5 organizacji społeczno - edukacyjnych, 5 centrów informacyjnych, 1 organizacje przedsiębiorców.

Z 30 organizacji biorących udział w programie 16 otrzymało sprzęt komputerowy.

Program finansowany przez National Endowment for Democracy, Washington, D.C. USA.

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]