Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Działalność Fundacji

Sprawozdania

Study Tours to Poland

W okresie pomiędzy 1.09.2004 - 31.12.2004 Fundacja zorganizowała pięć wizyt studyjnych, w których udział wzięło w sumie 48 studentów z Ukrainy, Białorusi oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Program pobytów podzielony został na dni poświęcone poszczególnym zagadnieniom: wprowadzenie - polska droga do demokracji i gospodarki rynkowej, p olityka, ekonomia, nauka i szkolnictwo wyższe, kultura, m łodzież, media, org anizacje pozarządowe, współpraca międzynarodowa i obejmował również zwiedzanie Warszawy i zapoznanie się z historią miasta. W ramach pobytu studenci uczestniczyli w licznych spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji państwowych, organizacji rządowych i pozarządowych, uczelni, mediów, środowisk politycznych i kulturalnych. Udało się zorganizować liczne wykłady (np. wykład "Polskie przemiany po 1989 roku", wygłaszany przez naukowców z Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykład o współczesnych problemach gospodarczych Polski w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, wykład p.t. "Polski system polityczny - teoria i praktyka" posła Krzysztofa Oksiuty, wykład w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową- Renata Obrębska, czy wykład Prezesa Instytutu Studiów Wschodnich Zygmunta Berdychowskiego), a także debatę z udziałem polskich studentów: " Pół roku po rozszerzeniu Unii Europejskiej - zmiany w stosunkach bilateralnych z krajami Europy Wschodniej" zrealizowaną dzięki zaangażowaniu Studenckiego Koła Naukowego Stosunków ze Wschodem Szkoły Głównej Handlowej. Nasi goście zapraszani byli również na spotkania mniej formalne ze swoimi polskimi rówieśnikami oraz przez cały okres pobytu znajdowali się pod stałą opieką koordynatorki projektu, pani Katarzyny Żochowskiej oraz tłumaczy.

"Study Tours to Poland" są wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu Przemiany w Regionie - RITA .

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]