Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Działalność Fundacji

Sprawozdania

Niezależne Media

Fundacja organizuje trzytygodniowe staże dla dziennikarzy prasy, radia, telewizji i redaktorów wydawnictw.

Doświadczenia polskie z lat transformacji są niezwykle interesujące dla uczestników programu. Duże zainteresowanie wzbudzała prelekcja na temat rozwoju niezależnych mediów w Polsce, poczynając od roku 1989. Równie interesujące są spotkania ze światem polityki, nauki, kultury, z działaczami organizacji pozarządowych, z których informacje w większości wypadków są wykorzystywane w materiałach dla rodzimych redakcji. W programie przewidziane są wykłady, m.in. na temat: etyka mediów, odpowiedzialność dziennikarza za słowo, dziennikarstwo śledcze.

Ważnym elementem programu jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów z polskimi dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w warszawskich redakcjach. Te kontakty wielokrotnie stanowiły podstawę do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp. W polskiej prasie są zamieszczane materiały dziennikarzy uczestników programu na tematy związane z aktualnymi wydarzeniami w ich państwach, jak również opinie i komentarze dotyczące wydarzeń światowych.

W dniach 1.02.1996 - 28.02.1997 odbyła się pierwsza edycja programu. Nadzór nad jego realizacją sprawowała społeczna Rada w składzie: Natasza Bryżko (Przewodnicząca), Andrzej Kaczyński, Jan Kofman, Antoni Pawlak, Anna Maruszeczko, Wojciech Maziarski i Jarosław Szostakowski.

W programie udział wzięło 45 stażystów z 32 redakcji czasopism, radia, telewizji i wydawnictw z Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

W dniach 1.02.1998 - 31.01.1999 odbyła się druga edycja. Nadzór na sprawowała Rada w składzie: Andrzej Kaczyński (Przewodniczący), Natasza Bryżko, Jan Kofman, Mirosław Spychalski, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W stażach wzięło udział 25 dziennikarzy: dwóch z Azerbejdżanu, dwóch z Gruzji, sześciu z Białorusi, piętnastu z Ukrainy. Reprezentowali oni dwanaście czasopism, trzy magazyny, jedną agencję informacyjną, jeden stały dodatek do czasopisma, jedną organizację wydającą swój biuletyn, dwie stacje telewizyjne i jedną redakcję radiową.

W dniach 1.04.2000 - 31.01.2001 odbyła się trzecia edycja programu "Niezależne media".

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Wojciech Maziarski (Przewodniczący), Natasza Bryżko, Wojciech Kabarowski, Andrzej Kaczyński, Jan Kofman, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W stażach wzięło udział 25 dziennikarzy: 14 z Ukrainy, 5 z Białorusi, 3 z Litwy i po 1 z Armenii, Mołdawii i Rosji. Reprezentowali oni 6 czasopism, 13 dzienników, 3 stacje telewizyjne, 2 rozgłośnie radiowe oraz 1 wydawnictwo.

W dniach 14.09.2001 - 30.06.2002 odbyła się czwarta edycja programu "Niezależne media".

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Andrzej Kaczyński (Przewodniczący), Wojciech Kabarowski, Jan Kofman, Teresa Kruszona, Tomasz Lachowicz, Wojciech Maziarski, Maria Przełomiec, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W stażach wzięło udział 30 dziennikarzy: czternastu z Ukrainy, sześciu z Mołdawii, sześciu z Rosji, dwóch z Białorusi, jeden z Litwy i jeden z Azerbajdżanu. Reprezentowali oni 6 czasopism, 19 gazet, 3 stacje telewizyjne, 2 rozgłośnie radiowe.

W dniach 1.07.2002 - 31.05.2003 odbyła się piąta edycja programu "Niezależne media".

Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Izabela Kraj (Przewodnicząca), Marcin Bosacki, Piotr Garbarczyk, Andrzej Kaczyński, Jan Kofman, Tomasz Lachowicz, Wojciech Maziarski, Maria Przełomiec, Jarosław Szostakowski, Jagienka Wilczak.

W programie wzięło udział  51 dziennikarzy, w tym z: Kazachstanu 10, Białorusi 8, Kirgistanu 8, Ukrainy 7, Uzbekistanu 6, Mołdowy 5, Rosji 3, Gruzji 2, Azerbejdżanu 1 i Mongolii 1. Uczestnicy programu reprezentowali  głównie prasę (38), pozostali pracowali w telewizji (6), radio (4), agencjach informacyjnych (4), wydawnictwie (1), portalu internetowym (1) oraz w organizacji wspierającej rozwój mediów (1). W stażach wzięło udział 20 kobiet i 31 mężczyzn.

Bilety lotnicze dla uczestników z Kazachstanu i Kirgistanu zakupiła Ambasada Brytyjska w Ałmaty oraz Centrum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Ałmaty.

W dniach 25.11 - 7.12.2004 r. odbyła się wizyta studyjna dla dziesięciu młodych dziennikarzy z Kazachstanu.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Ambasadą Polską w Almaty, a sfinansowany przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - Centrum w Almaty.

Program finansowany przez National Endowment for Democracy, Washington, D.C. USA.

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]