Organizacja pożytku publicznego. KRS nr 144784
 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
tel. 828 91 28 w. 141, 826 35 98, fax 828 91 29,
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl
Konto bankowe: 62 1240 6218 1111 0000 4611 7483

Polski | English  
Русский  

 

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest członkiem Grupy Zagranica - zagranica.ngo.pl  

Działalność Fundacji

Sprawozdania

Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych

Projekt "Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych" został zrealizowany przez Fundację Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, we współpracy z Niezależnym Towarzystwem dla Edukacji i Praw Człowieka, a finansowany w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W ramach programu zorganizowano dwie wizyty studyjne ( 19-30.10 oraz 15-26.11.2004 ) , w których wzięło udział 17 uczestników reprezentujących władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz media z Mołdowy. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z polskimi doświadczeniami w przeciwdziałaniu korupcji, zarówno tymi o charakterze instytucjonalnym i prawnym, jak również realizowanymi poprzez publiczną kontrolę mediów oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Realizację zabezpieczeń antykorupcyjnych w praktyce przedstawiono na przykładzie Gminy Lesznowola. Przedmiotem zainteresowania była przejrzystość funkcjonowania urzędów, system konkursów i zamówień publicznych, rola obywateli, organizacji pozarządowych i mediów oraz kwestia, w jakim stopniu polskie doświadczenia i rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie również na gruncie mołdawskim. Innym istotnym aspektem tych spotkań była możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami polskich instytucji i organizacji. Uczestnicy seminariów wyrazili chęć kontynuowania tych kontaktów w przyszłości. Strona polska miała możliwość zapoznania się z krajem objętym projektem na seminarium poświęconym sytuacji w Mołdowie (a zorganizowanym podczas pierwszej wizyty studyjnej - 28.10.2004). Dodatkowo odbył się pobyt studyjny ( 30.11 - 2.12.2004) dla grupy 4 mołdawskich studentów - uczestników projektu " Liderzy Przedsiębiorczości w Mołdowie", realizowanego przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza.

Podsumowaniem projektu była konferencja "Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych" w Kiszyniowie (10.12.2004), połączona z warsztatami dla osób zainteresowanych.

O Fundacji
Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Działalność Fundacji
Co robimy? - Aktualności
Wolontariat
Nasi darczyńcy
Linki
Jak do nas trafić?

Aktualności
Rozwój Niezależnych Mediów w Eurazji
W tym roku planowana jest kolejna edycja programu "Niezależne Media". Do Polski zostanie zaproszonych 26 dziennikarzy z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Podczas wizyt studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wolontariat
Poszukujemy wolontariuszy do weekendowej opieki nad uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację, tłumaczenia tekstów, pomocy biurowej.
Biuletyn SPCzS
E-mail:
Imie i nazwisko:
Kraj:
 


 
[stat4u]