Fundacja Solidarnosci Polsko-Czesko-Slowackiej
   
  The Polish-Czech-Slovak Solidarity Foundation
   
  Фонд Польско-Чешско-Словацкой Cолидарности

 

 

 

   Fundacja Solidarnosci Polsko-Czesko-Slowackiej. Organizacja pozytku publicznego